Världsarvslogo

ViVlogo

För närmare information: 
Ulla Korström 0525-13210 
Laila Tollesson 0525-13073 
Marita Karlsson  0525-13252 
Britt Limdal- Hansson 0703-513113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se SHFA

Svenskt HällristningsForskningsArkiv logo

Vandring i Världsarv - Ideell förening

Logotyp Ideell förening

Ideell förening


Vandring i världsarv började som ett projekt att förankra världsarv Tanum hos markägare och boende i området. En grupp intresserade träffades under hela året 2006 och vi studerade historien runt ristningarna och lärde oss om olika bergarter. Tanken föddes att binda ihop tre hällristningsområden på våra marker med en vandringsled och under första halvåret 2007 har vi tillsammans arbetat med textskrivning, röjning, rengöring av hällarna, brobygge och utmärkning av leden. Handledning har Vitlycke museum ställt upp med och ekonomiskt stöd till material och skyltning har vi fått från Länsstyrelsen. Ideella föreningen Vandring iVärldsarv.


World Heritage Walks started as a project aiming at a stronger support of Tanum World Heritage among landowners and those living in the area. A group of persons interested has me t since 2006 to study the history of the rock carvings in all aspects’. As a result the idea was born of connecting three rock carving sites on our land with a walking path. During the first half of 2007 we have been working with clearing of trees, cleaning of rocks, building of wooden bridges, marking out the path and writing of information texts. Vitlycke museum has supervised the activities and the County Administrative Board has financially supported the cost of materials. The non-profit organization World Heritage Walks.


Wandern im Weltkulturerbe begann als Projekt hiesiger Landbesitzer und Anwohner, um das Weltkulturerbe Tanumshede zu unterstützen. Eine Interessengemeinschaft traf sich im Verlaufe des Jahres 2006 und befasste sich eingehend mit der Geschichte der Fleszeichnungen. Im Zuge dessen, wurde der Gedanke gebohren, die drei Kulturstätten über einen Wanderweg miteinander zu verbinden. In der ersten Hälfte 2007 haben wir gerodet, die Felsen freigelegt, Holzbrücken gebaut, Wegmarkierungen angebracht und Informationstexte verfasst. Das Vitlycke Museum hat uns inhaltlich geholfen und das Landwirtschaftsamt unterstützte uns mit Materialentschädigungen. Wandern im Weltkulturerbe e. V.