Världsarvslogo

Vandrin i Världsarv logo

För närmare information: 
Ulla Korström 0525-13210 
Laila Tollesson 0525-13073 
Marita Karlsson  0525-13252 
Britt Limdal- Hansson 0703-513113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se SHFA

Svenskt HällristningsForskningsArkiv logo

Vandring i Världsarv - Lövåsen

Lövåsen vy mot hällristningLövåsen skepp

Vandringsled för Kulturupplevelse och Friskvård

Lövåsen

Här finns ett nästan 30 meter långt fält med ristningar längs bergväggen.
På en av ytorna är ca 40 skepp ristade och i några av båtarna sitter lurblåsare och män med horn.
Över ett av de nedersta skeppen finns en voltigör (akrobat) som böjer sig i en båge. På skeppet intill sitter nio stycken människor med höjda armar som håller i paddlar.
Det finns även några djur och ett träd på hällen.
Schamanen från Lövåsen är en mycket känd ristning som återfinns på högra och lägre delen av hällen. Han har en mycket förstorad fallos, en svärdslida och bär en hjälm med horn. Han håller en yxa eller en hammare i handen och huvudet har formen av ett fågelansikte som lika väl kan vara en mask.
Denna häll besöks ofta kvällstid och belysta med sidoljus i mörker framträder ristningarna mycket tydligt.

 

English:
Here at Lövåsen is a close to 30 meters long panel covered by carved images along the rock-face.
One of carved surfaces contains approx. 40 boats in some of which are lure-blowers and horned men.
Above one of the lowest situated boats is an acrobat bending his body backwards. In the adjacent boat are nine humans with raised arms and paddles.
There are also some depictions of animals and of trees.
The Shaman is a widely known carving that is situated on the right and lower part of this rock. He has a great phallus, a sheath and carries a horned helmet. He holds a battle-axe or hammer in his hand and his head is shaped a birds face that may as well be a sort of mask.
This site is often visited at night time and when illuminated with low artificial light in the dark the carved images appear very clearly.

 

Deutsch:
Hier auf Lövåsen erstreckt sich ein 30 Meter langes Feld von Zeichnungen entlang der Felswand.
Auf einer der Oberflächen sind ca. 40 Schiffsritzungen und in einigen dieser sitzen Luren, Bläser und gehörnte Männer.
Über einem der weiter unten gelegenen Boote ist ein akrobatisch gebogener Mann  zu erkennen.; in dem Schiff befinden sich neun Männer mit erhobenen Paddeln. Es finden sich auch Tiere und Bäume auf dem Felsen.
Eine weithin bekannte Ritzung auf Lövåsen ist der Schamane, welcher sich auf der rechten Seite des unteren Teils des Felsens befindet. Man erkennt ihn an seinem extrem vergrößerten Fallus, seiner Schwertscheide sowie dem gehörnten Helm. In seiner Hand hält er eine Streitaxt, oder einen Hammer und seine Kopfform entspricht der eines Vogels, wobei es sich auch um eine Maske handeln könnte.
Diese, häufig im Dämmerlicht des Abends, besuchte Stätte zeigt ihre Zeichnungen am deutlichsten, wenn man selbige mit Kunstlicht von der Seite anstrahlt.